Informacje o projekcie
 

Celem projektu jest dostarczenie instytucjom rynku pracy, samorządom oraz placówkom edukacyjnym i szkoleniowym, a także organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką rynku pracy szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w podregionie nowosądeckim - zarówno na poziomie ...

 

Jeśli chcesz otrzymywać raporty i publikacje z naszych badań oraz poznać szczegóły prowadzonych przez nas projektów...

 
Realizator projektu
 
 
Realizatorem projektu Diagnoza wykluczenia w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie jest Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive. Nasza firma badawcza istnieje na rynku od ponad 5 lat. Tworzą ja młodzi, energiczni i doświadczeni ludzie...
 
20.10.2010
Zachęcamy do poznania najnowszych ofert pracy dla kobiet, które pojawią się w poszczególnych powiatach podregionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ofertom pracy towarzyszy dokładny zakres wymagań pracodawców odnośnie wykształcenia...
 
Rezultaty projektu
 
Dzięki realizacji poznamy uzyskamy dogłębne informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w podregionie nowosądeckim - i co szczególnie ważne - w poszczególnych powiatach tego podregionu: nowosądeckim, limanowskim, gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim i miasta Nowy Sącz...
 
    

 

Inne realizacje
 

. Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie.
. Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery - monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
. Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego - partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie (WUP Katowice)

 
 
   
 
 
 
Home | O projekcie | Realizator | Rezultaty | Inne projekty | Pobierz | Aktualności | Zarejestruj się | Kontakt
 
 
         
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 

Człowiek - najlepsza inwestycja