Jeśli chcesz otrzymywać raporty i publikacje z naszych badań oraz poznać szczegóły prowadzonych przez nas projektów...
 
 
 
 
 
 

         
 

20.10.2010
Zachęcamy do poznania najnowszych ofert pracy dla kobiet, które pojawią się w poszczególnych powiatach podregionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ofertom pracy towarzyszy dokładny zakres wymagań pracodawców odnośnie wykształcenia...

Aktualności  
 

20.10.2010
Zachęcamy do poznania najnowszych ofert pracy dla kobiet, które pojawią się w poszczególnych powiatach podregionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ofertom pracy towarzyszy dokładny zakres wymagań pracodawców odnośnie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, cech osobowościowych potencjalnych kandydatów.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z wnioskami i rekomendacjami odnośnie aktywizacji społeczno- zawodowej kobiet, które zostały wypracowane w toku warsztatów szkoleniowych. Wszystkie szczegółowe informacje w zakładce POBIERZ.
07.09.2010
Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt. Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie aktualnych informacji na temat podaży i popytu na lokalnych rynkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.

Podczas konferencji przedstawione zostaną, opracowane w ramach projektu, wyniki badań obrazujące pozycję kobiet na rynku pracy w podregionie nowosądeckim. Dzięki zaprezentowanym charakterystykom uzyskają Państwo wiedzę na temat struktury i przyczyn bezrobocia, oczekiwanych przez pracodawców kwalifikacji zawodowych oraz poznają tendencje kształtujące subregionalny rynek pracy. Nacisk położony zostanie na analizę sytuacji kobiet oraz wskazanie obszarów dyskryminacji ze względu na płeć.

Konferencja odbędzie się w Nowym Sączu, 24 września 2010 roku (piątek), w godz. od 10.00 do 13.00 w Hotelu Beskid w Nowym Sączu, przy ulicy Limanowskiego 1, w sali A-B.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają publikację kluczowych wyników badań pt. "Sytuacja kobiet na rynku pracy w podregionie nowosądeckim" oraz materiały konferencyjne, a na jej zakończenie przewidziano poczęstunek.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w dziale "Do pobrania".

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny (12 417 38 78) lub mailowy: spotkanie@kobietanarynkupracy.pl i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest
w dziale "Do pobrania".

 

06.09.2010
Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach szkoleniowych pn. "Wykorzystywanie badań społecznych w planowaniu wsparcia dla bezrobotnych kobiet." Przedsięwzięcie to przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz pracodawców.
Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

  • 13.09. 2010 (poniedziałek) w Gorlicach w Domu Polsko-Słowackim przy ul. Rynek 1,
  • 14. 09. 2010 (wtorek) w restauracji "Impresja" w hotelu "Panorama" przy ul. Romanowskiego 4a w Nowym Sączu,
  • 15. 09. 2010 (wtorek) w restauracji "Impresja" w hotelu "Panorama" przy ul. Romanowskiego 4a w Nowym Sączu,
  • 16. 09. 2010 (czwartek) w hotelu "Stamary" przy ul. Kościuszki 19 w Zakopanem
  • 17. 09. 2010 (piątek) w Nowym Targu w Miejskim Ośrodku Kultury przy Al. Tysiąclecia 37,
  • 20.09. 2010 (poniedziałek) w hotelu "Siwy Brzeg" przy ul Br. Czecha 4 w Limanowej.


Celem warsztatów jest prezentacja opracowanych w ramach projektu wyników badań dotyczących sytuacji kobiet w podregionie nowosądeckim oraz przedstawienie możliwości realizacji przedsięwzięć wspierających aktywizację społeczno-zawodową kobiet dzięki różnym źródłom finansowania (PO KL, FIO, FOP). Ponadto, przybliżone zostaną narzędzia ekonomii społecznej, a pracodawcy będą mieli okazję zapoznać się z dostępnymi źródłami wsparcia ze strony Powiatowych Urzędów Pracy. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczone trenerki: specjalistkę z dziedziny analiz społeczno-gospodarczych oraz eksperta ds. ekonomii społecznej i pozyskiwania funduszy ze środków UE.
Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w dziale "Do pobrania".

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny (12 417 38 78) lub mailowy spotkanie@kobietanarynkupracy.pl i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w dziale "Do pobrania".2010-05-06
Nowe raporty do pobrania!
Zapraszamy do zakładki Pobierz, gdzie można pobrać raporty z badań ilościowych wśród bezrobotnych kobiet z powiatów: limanowskiego, gorlickiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz.2010-04-09
Kończy się opracowywanie raportów z badania wśród bezrobotnych kobiet.
Przygotowano już raporty z powiatów: tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego oraz miasta Nowy Sącz. Kończą się prace nad raportem zbiorczym z podregionu i cząstkowym z powiatu nowotarskiego. Jednocześnie rozpoczęto przygotowywanie bazy danych z badania ilościowego wśród pracodawców. Informacje zebrane w bazie poddawane są 'czyszczeniu' i sprawdzeniu pod kątem logicznej i merytorycznej poprawności.2010-03-03
Trwa analiza danych statystycznych z badań ilościowych wśród bezrobotnych kobiet.
Opracowano już raporty z powiatów: tatrzańskiego, limanowskiego oraz nowosądeckiego. Prowadzona jest jeszcze analiza danych z miasta Nowy Sącz oraz przygotowanie raportu zbiorczego dla podregionu.2010-01-22
Rozpoczęto prowadzenie statystycznej analizy danych z badania ilościowego wśród bezrobotnych kobiet.
Bazy danych zostały przekazane analitykom. Równolegle prowadzone jest kodowanie kwestionariuszy z badania ilościowego wśród pracodawców.2010-01-14
Zakończono prowadzenie badań ilościowych wśród pracodawców powiatu nowosądeckiego.
Przeprowadzone ankiet zostały poddane telefonicznej weryfikacji, a następnie przekazane do kodowania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem bazy statystycznej do analizy danych z badania ilościowego wśród bezrobotnych kobiet. Przeprowadzone ankiety zostały poddane telefonicznej weryfikacji, a następnie przekazane do kodowania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem bazy statystycznej do analizy danych z badania ilościowego wśród bezrobotnych kobiet.2009-12-15
Nadal trwa realizacja badań ilościowych wśród przedsiębiorców podregionu nowosądeckiego.
Nadal trwa realizacja badań ilościowych wśród przedsiębiorców podregionu nowosądeckiego. Zakończono natomiast prowadzenie badań ilościowych wśród bezrobotnych kobiet w powiecie limanowskim. Wszystkie ankiety poddano telefonicznej weryfikacji i przekazano do kodowania.2009-12-15
Zakończono prowadzenie badań wśród bezrobotnych kobiet na terenie powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz i gorlickiego.
Zakończono prowadzenie badań wśród bezrobotnych kobiet na terenie powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz i gorlickiego. Zrealizowane ankiety te zostały poddane telefonicznej weryfikacji, a następnie rozpoczęto ich kodowanie. Obecnie trwa jeszcze prowadzenie wywiadów wśród bezrobotnych kobiet z powiatu limanowskiego oraz wśród przedsiębiorców podregionu nowosądeckiego.2009-10-19
Dalszy ciąg realizacji badań wśród bezrobotnych kobiet oraz pracodawców
Nadal trwa prowadzenie badania ilościowego wśród bezrobotnych kobiet. Ankieterzy zrealizowali już ankiety w Powiatowym i Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu i obecnie udali do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej i Gorlicach. Nadal prowadzone są badania w PUP w Nowym Targu i Zakopanem.2009-09-14
Realizacja badań ilościowych w ramach czwartego i piątego etapu projektu - wśród bezrobotnych kobiet i pracodawców w podregionie.
Nasi ankieterzy udali się do wybranych urzędów pracy w podregionie (PUP i SUP Nowy Sącz, PUP Zakopane, PUP Nowy Targ) i rozpoczęli tam prowadzenie ankiet wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w tych urzędach. Do pozostałych urzędów (PUP Limanowa, PUP Gorlice) ankieterzy udadzą się w najbliższym czasie, prawdopodobnie na początku października. Jednocześnie realizowane są ankiety wśród pracodawców prowadzących działalność na terenie podregionu. Zakończono pracę nad raportem z badań jakościowych (FGI). W najbliższym czasie raport ten zostanie rozesłany do beneficjentów.

 
   
 
   
Home | O projekcie | Realizator | Rezultaty | Inne projekty | Pobierz | Aktualności | Zarejestruj się | Kontakt
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek - najlepsza inwestycja