Jeśli chcesz otrzymywać raporty i publikacje z naszych badań oraz poznać szczegóły prowadzonych przez nas projektów...
 
 
 
 
 
 

         
 
20.10.2010
Zachęcamy do poznania najnowszych ofert pracy dla kobiet, które pojawią się w poszczególnych powiatach podregionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ofertom pracy towarzyszy dokładny zakres wymagań pracodawców odnośnie wykształcenia...
Inne projekty  
 


Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie.
http://www.wykluczenie.org.pl
Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery - monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)
http://ksztalcenie.org.pl
Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego - partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie (WUP Katowice)
http://www.pup.cieszyn.pl

 

 
   
 
   
Home | O projekcie | Realizator | Rezultaty | Inne projekty | Pobierz | Aktualności | Zarejestruj się | Kontakt
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja