Jeśli chcesz otrzymywać raporty i publikacje z naszych badań oraz poznać szczegóły prowadzonych przez nas projektów...
 
 
 
 
 
 

         
 
20.10.2010
Zachęcamy do poznania najnowszych ofert pracy dla kobiet, które pojawią się w poszczególnych powiatach podregionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ofertom pracy towarzyszy dokładny zakres wymagań pracodawców odnośnie wykształcenia...
Mapa strony  
 

Home

O projekcie
1. Informacje o projekcie
2. Dlaczego chcemy poznać sytuację kobiet w podregionie nowosądeckim?
3. Diagnoza potrzeb narzędziem skutecznej pomocy
4. Kto objęty będzie badaniem?
5. Przebieg projektu - w sześciu krokach
- Krok pierwszy - Analiza źródeł wtórnych ( desk research )
- Krok drugi - Zogniskowane wywiady grupowe wśród bezrobotnych kobiet
- Krok trzeci - Badania ilościowe wśród pracodawców
- Krok czwarty - Badania ilościowe wśród bezrobotnych kobiet

- Krok piąty - Lokalne warsztaty
-
Krok szósty - Konferencja

Realizator

Rezultaty

Inne projekty
- Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim
- Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery
- Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego

Pobierz

Aktualności

Zarejestruj się

Teren projektu

Kontakt

 
   
 
   
Home | O projekcie | Realizator | Rezultaty | Inne projekty | Pobierz | Aktualności | Zarejestruj się | Kontakt
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja